Πand CO

  ŒandCO : CŒQUIPIERS  (Partenaires et collaborations)

SHOOTING

Collection : GOD SAVE MY CROWN/ FIAT LUX/ ONCE UPON A TIME/ MARIAGE/

Modèle: Fiona Alves Moore / Lizzy Laval/ Géraldine Cate Blanchet

Prises de vues et traitement d’image: Fiona Alves Moore

https://www.facebook.com/pages/Fiona-Alves-Moore-Photographe/178461925513999

Collection : APPELEZ MOI MAITRESSE!

Modèles: Emilie pole dance / Wicca Tantresse

https://www.facebook.com/emilie.poledancestudio?fref=ts

Prises de vues et traitement d’image: Anaïs Guyon

https://www.facebook.com/anaisguyon.setdesigner.photographer?fref=ts

Collection : MY S’BILITHÏS DAY

Modèle: Thaïs T

https://www.facebook.com/thaiste

Prises de vues et traitement d’image: Valentin Baleix

 

SITE:

Packshot : Max Laurens/ romain Giraud

http://catapultes.com/fr/

Photos communication / Evènements : Claire Pelletier

http://clairepelletier.fr/still.html

 

COMPAGNIES:

Hamsasya : kalpana

http://hamsasya-legesteducoeur.blogspot.fr/

http://www.kalpana.fr/bharata-natyam.php

AZULEJOS : Flor Capo